Päiväkoti Sympaatti

"Me mennään retkille! Kotileikinurkka, lelut ja piha ovat tärkeitä! On ulkoilua ja liikuntaa!" Paikkoja nyt myös alle 3-vuotiaille!

Ystävällinen ja luottamuksellinen ilmapiiri

Kaikkien osallisten kesken - lasten, vanhempien ja hoitohenkilökunnan! Kasvatamme omiin kykyihinsä luottavaa, toiset huomioivaa ja itsenäistä lasta.

Erilaisuus on voimavara

Erilaisuus voimavarana on eettisesti hyvä malli lapsille. Kunnioitamme toisiamme. Pidämme ovet auki vaikutteille.

Lapsi on ainutkertainen

Ja lapsuus on ainutkertainen. Lapsen salaisuuden etsiminen on ainutkertaista, hetkeen tarttumista, nöyrtymistä kuuntelemaan...

Luonnon arvostaminen ja kestävä kehitys

Vältämme luonnovarojen tuhlaamista ja opettelemme kestävän kehityksen periaatteitta. Kierrätämme ja  kompostoimme. 

Aloitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys

Tartumme myönteisiin mahdollisuuksiin, etsimme vastauksia, ratkaisuja ongelmapuheen sijasta.