Tunnetaidot

Päiväkodissa panostetaan tunnetaitoihin

Tunteet ovat tärkeä osa elämää sekä ihmisenä kasvamista.

Päiväkodissa kaikki tunteet ovat sallittuja ja aikuinen auttaa lasta tunteiden säätelyssä.

Sympaatin henkilökunnasta suurin osa on kouluttautunut lasten tunnetaito ohjaajiksi.

Pienestä pitäen lasten kanssa harjoitellaan tunteiden tunnistamista sekä niiden sanoittamista.

Tunteet ovat tärkeä osa vuorovaikutusta.

 

Isommat lapset pääsevät säännöllisesti tunnetaito-kerhoihin.

Kerhoissa tutustutaan tunteisiin erilaisin ilmaisumuodoin sekä tehdään erilaisia tunne-harjoituksia.

Tavoitteena on vahvistaa tunne-keho yhteyttä sekä lapsen itsetuntoa. Myös lasten kaveritaidot vahvistuvat.